Négy szem elvű (FEP) és dupla (FEPB) rögzítés

A RecroGrid Framework a magas biztonságú adatrögzítési elvárásoknak megfelelő Négy szem elvű (jóváhagyást igénylő - FEP), és a Dupla rögzítés (FEPB) lehetőségét is támogatja.

Mindkét modult az Adminisztrátori felületen lehet engedélyezni és paraméterezni, kiegészítő adatbázis-szerkezet módosításra vagy kódírásra nincs szükség. Az eredeti adatok csak a FEP (jóváhagyás) vagy FEPB (azonos második rögzítés) esetén kerülnek módosításra. A FEP / FEPB modult mező szinten is lehet paraméterezni, így csak a megadott mezők esetén kell a FEP / FEPB folyamatot végrehajtani.

A FEP / FEPB folyamatok részletes állapota és története az Adminisztrátori felületen a RS_FEP RecroGrid-ben nyomon követhető.

This topic contains the following sections:

  Caution

  • FEP / FEPB használatához bejelentkezett felhasználó szükséges, illetve a RecroTrack működéshez szükséges feltételeknek teljesülniük kell, illetve a RowVersion mező definiálása kötelező.

  • FEP / FEPB várakozási állapotban csak a FEP Queue felületen lehet változásokat végrehajtani.

  • Egy entitáshoz beállítható több RecroGrid nézet (FEP és normál), ami hibás használat esetén inkonzisztenciát okozhat. FEP / FEPB használatát javasolt entitásonként egy RecroGrid-re korlátozni és az esetleges többi RecroGrid-et csak megtekintési jogosultsággal ellátni.

  • FEP Queue nézetben az újonnan felvitt rekordokra csak a kliens módú szűrő működik.

  Security Note

  • FEP jóváhagyás / elutasításhoz külön jogosultság tartozik, de a szokásos CRUD jogok is szükségesek.

  • FEP / FEPB új felvitelnél a recroSecRowLevel/recroSecColLevel nem elérhető.

FEP - Négy szem elvű rögzítés

A modult RecroGrid Entitásonként az RGO_FEP opciós beállításban true értékkel lehet bekapcsolni. Ha csak egyes mezőkre kell FEP jóváhagyást engedélyezni, akkor azokat az RGO_FEPColums opciós beállításban kell felsorolni.

A felvitel és a módosítás a megszokott felületen kezdeményezhető, de az adatok rögzítése egy elkülönített helyen kerül tárolásra. Egy FEP folyamat elindítása után, rekord zárolásra (újabb módosítás nem kezdeményezhető) kerül a folyamat lezárásáig (jóváhagyás vagy elutasítás). A jóváhagyásig a Form nézeten az eredeti értékek jelennek meg, a módosított mező neve pedig megjelölésre kerül (alapértelmezés szerint sárga háttérrel) illetve a mezőhöz tartozó tooltip megjeleníti az új értéket.

A FEP módosítás jóváhagyásához vagy elutasításához a Toolbar / FEP Queue gombbal FEP módba kell váltani, ahol csak a FEP rögzítés alatt álló rekordok látszódnak. Ebben a módban a Form nézeten már az új értékek látszódnak, és a tooltip az eredeti értékeket jeleníti meg. Ha a Form nézeten az eredeti érték közvetlen megjelenítésre is szükség van, akkor az RGEntity beállításokban az RGPropery-t le kell másolni, a névben a FEP: előtagot kell használni és a mezőt dinamikusnak (IsDynamic) kell megjelölni.

FEP folyamatábra

FEP demo

FEPB - Dupla rögzítés

A modult RecroGrid Entitásonként az RGO_FEPB opciós beállításban true értékkel lehet bekapcsolni. FEPB használata esetén a dupla rögzítésre szükséges mezőket kötelező felsorolni az RGO_FEPColums opciós beállításban. FEPB rögzítés esetén a mező neve szintén megjelölésre kerül, de az új érték csak a rögzítő felhasználónak és csak FEP Queue módban kerül megjelenítésre.

FEPB folyamatábra

FEPB demo

See Also

Other Resources